İCTİMAİ OFERTA

Təsdiq edirəm
İcraçı Direktor
«OUR Technology» MMC
Quliyev O.İ
Əmr: №6/25-05/18

Host xidmətləri
Provayderə məxsus və unikal ünvanda yerləşən interaktiv proqram kompleksi və xidmətidir. Abonentə məxsus məlumatların Provayderin İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş serverində yerləşdirilməsi və sonrakı müşaiyətini təqdim edən xidmət.
Xidmətlər
Provayder tərəfindən Abunəçiyə bilavasitə və ya birbaşa müştəri paneli vasitəsilə təqdim olunan ödənişli xidmət.
Abunəçi
OUR Host-da qeydiyyatdan keçmiş və ictimai ofertanı qəbul emiş fiziki və ya hüquqi şəxs hesab olunur.
İstifadəçi adı
Latın hərfləri və/və ya rəqəmlərindən ibarət, şifrə ilə birlikdə Abunəçinin Provayderə məxsus sistemdə qeydiyyatda olan eyniləşdirilmə adı.
Şifrə
İstifadəçi adı ilə birlikdə latın hərf və/və ya rəqəmlərindən ibarət Abunəçi eyniləşdirilmə şifrəsi.
Domen
Domen veb saytınızın internetdə unikal adı (məs: https://ourhost.az) və ünvanıdır. Domen internet mühitində yerləşdirilmiş hər hansı bir qaynağın qısa formada təsvirində istifadə olunur.
Avtomatik Hesablaşmalar Sistemi (AHS)
Provayder tərəfindən yaradılan və Abunəçiyə müqaviləyə əsasən xidmətlərin göstərilməsini təmin edən məlumat sistemidir. Sistemə daxildir:

  • Provayderin saytı — İnternet şəbəkəsində https://ourhost.az unikal ünvanı. Provayder saytında sutka ərzində və ödənişsiz qaydada Abunəçiyə müqavilənin bağlanması və icrası üçün lazımı məlumatlar, rəsmi sənədlər, xidmət və digər məlumatlar təqdim edilir.
  • Müştəri paneli (MP) – Abunəçinin öz xidmətlərini idarə etməsi üçün Provayder tərəfindən təqdim edilən alət dəstidir. Müştəri paneli vasitəsilə Abunəçi ona təqdim edilən xidmətlər haqda məlumat ala, sifariş edə, xidməti dəyişdirə, söndürə, ləğv edə və digər əməliyyatlar edə bilər.
 

Bir tərəfədən bundan sonra “Provayder” adlanacaq Azərbaycan Respublikası qanunları əsasında fəaliyyət göstərən “OUR Technology” MMC, Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən İcraçı direktoru Orxan Quliyevin şəxsində, hər bir fiziki və ya hüquqi şəxsə (bundan sonra “Sifarişçi”) host və bu kimi xidmətlərin təqdim olunmasına dair bütün əhəmiyyətli şərtlərə malik ictimai ofertanı ünvanlayır.

Host xidmətlərinin göstərilməsinə dair
MÜQAVİLƏ № _____

1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ
1.1 Bu Müqavilənin predmetini Müqavilənin ayrılmaz hissəsi olan 1 saylı Əlavəsinə (Qiymətlərin razılaşdırılması protokoluna) uyğun olaraq Sifarişçiyə Provayderin xüsusi avadanlıqlarla təchiz edilmiş texniki sahəsində yerləşən, kəsintisiz elektrik enerjisi və İnternet şəbəkəsinə çıxışı ilə təmin edilən və Sifarişçinin veb-səhifələrinin və İnternet resurslarının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş Provayderə məxsus veb-hostinq, VPS/VDS və ayrılmış serverin icarəyə verilməsi ilə əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi təşkil edir.
2. XİDMƏTİN QİYMƏTİ VƏ ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ
2.1 Bu Müqavilə üzrə göstəriləcək hostinq xidmətinin aylıq istifadə haqqı bu Müqaviləyə 1 saylı Əlavəsi olan Qiymətilərin Razılaşdırılmsı Protokolu ilə müəyyənləşdirilir.
2.2 Sifarişçi tərəfindən keçirilən testlərin nəticəsinin müsbət olduğu yazılı sürətdə (e-mail vasitəsi ilə təstiq edildiyi tarixdən xidmət haqqı hesablanmağa başlayır. Bu cür təstiqləmə 3 (üç) gün ərzidə göndərilmədiyi halda hostinq xidməti Sifarişçi tərəfindən qəbul olunmuş hesab olunacaq.
2.3 Hostinq xidməti üçün istifadə edilən İnternet trafikinin giriş və çıxış nisbəti 1:1 olmalıdır. Bu nisbət giriş trafikinin artması istiqamətində pozulması təqdirdə trafik haqqı Müqaviləyə 1 saylı Əlavəsində olan Qiymətlərin Razılaşdırılması Protokolu ilə müəyyənləşdirilmiş tariflərə uyğun hesablanacaq.
2.4 Aylıq xidmət haqqının ödənişi əvvəlcədən aparılır. Ödəniş hesab-fakturanın təqdim edildiyi tarixdən 10 (on) gün ərzində həyata keçirilməlidir.
2.5 Provayder tərəfindən e-mail vasitəsi ilə göndərilən hesab-faktura kağız formasında hesab-fakturanın əslinin ekvivalenti hesab edilir və xidmət haqqının ödənişinin aparılması üçün tam hüququlu əsasdır.
2.6 Ödənişlər yalnız nağdsız qaydada və ya Provayderin İnternet səhifəsində yerləşən Onlayn ödəmə sistemi üzərindən Müqavilənin 1 saylı Əlavəsində (Qiymətlərin Razılaşdırılması Protokolunda) qeyd edilmiş valyutada aparılır.

3. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
3.1 Sifarişçinin hüquq və öhdəlikləri
3.1.1 Müqavilənin şərtləri və 1 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq keyfiyyətli hostinq xidmətlərinin təmin edilməsini tələb edir.
3.1.2 Sifarişçi hostinq xidmətinin OUR Technology MMC tərəfindən verilməsini və texniki təminatın göstərilməsini ona məxsus saytlarda və reklam materiallarda qeyd edə bilər.
3.1.3 Qəbul aktını imzalamaqla hostinq xidmətini qəbul edir.
3.1.4 Provayderin mütəxəssislərinin göstərişlərinə və Provayder tərəfindən təyin edilmiş hostinq xidmətindən istifadə qaydalarına əməl edir.hostinq xidmətindən istifadə qaydaları bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsidir və həmin qaydalara əməl edilməməsi Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi kimi qəbul ediləcəkdir.
3.1.5 Sifarişçi Provayder tərəfindən təqdim olunan hostinq xidmətlərdən Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq qanunlara uyğun istifadə edir. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan məlumatları İnternet şəbəkəsində yayımına yol vermir. Rabitə xidmətlərinin göstərilməsi və qəbul edilməsi qaydalarına əməl edir.
3.1.6 İcazəsiz Provayderin resurslarına və digər İnternet şəbəkəsi üzərindən daxil oluna biləcək sistemlərə daxil olmur, digər xidmət istifadəçilərinin Provayderin resurslarına və sistemlərə daxil olmasına mane olmur və daxil olma imkanlarını məhdudlaşdırmır.
3.1.7 Tərkibində virus və ya viruslara bərabər komponentləri olan hər hansı məlumat və ya proqram təminatını yayımlamır.
3.1.8 Elektron məktublarnın və digər məlumatların alıcıları ilə razılaşdırılmış Kommersiya və ya digər xarakterli elektron məktubları göndərmir. SPAM-ı (reklam xarakterli SPAM daxil olmaqla) sifariş etmir, göndərmir və təklif etmir. SPAM-ın yayılması faktı Sifarişçinin istifadəsində olan serverdə aşkarlanarsa, Sifarişçi SPAM resursunu 6 saat ərzində ləğv etməlidir.PROXY, VPN və ya tuneller yerləşdirilmir. Qlobal İRC sistemlərinə şəxsi İRC, İRC daemons, İRC bouncers, İRC proxies) xidmətlərinin qoşulması qadağandır. Hər hansı növdə bit-torrent/P2P fəaliyyəti qadağandır.
3.1.9 İnternet şəbəkəsinin resurslarının ümumi qəbul edilmiş istifadə normalarına zidd olan və ya Provayderin rabitə şəbəkəsinin bütövlüyünə təhlükə yaradan hərəkət etmir.
3.1.10 hostinq xidməti yalnız öz daxili təlabatları üçün istifadə edir və 3-cü tərəfin istifadəsinə verilməsinin qarşısını alır.
3.1.11 Sifarişçi Provayder tərəfindən göstərilən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsinin gecikdirilməsinin hər 1( bir) günü üçün gecikdirilmiş məbləğin 0.1% (hesab-faktura göstərilən ümumi məbləğin 10%-nə qədər ) həcmində penya ödəyəcəkdir.
3.1.12 Cari Müqavilənin 3.1.2-3.1.11. bəndləində göstərilən hallara zidd hərəkətlər və ya hallar baş verdikdə, hostinq xidmətinin kəsilməsinə görə Provayder cavabdehlik daşımır və bu cür pozuntular nəticəsində yaranan bütün əlavə xərclər Sifarişçi tərəfindən ödənilir. hostinq xidmətinin dayandırlıdığı dövr üçün xidmət haqqı Sifarişçi tərəfindən ödənilir.
3.1.13 Cari Müqavilə əsasında hostinq xidmətinin təmin edilməsi üçün Provayder tərəfindən ayrılmış İP ünvanları hostinq xidməti dayandırlıdıqdan sonra geri qaytarır.
3.1.14 Sifarişçi ləğv olunduqda və ya hüququ ünvanını dəyişdikdə Provaydera dərhal məlumat verir.
3.1.15 Provayder tərəfindən göndəriləcək Aylıq Xidmət Aktlarının 10 (on) iş günü ərzində imzalı, möhürlənərək geriyə qaytarılmaısnı təmin edir. Əgər Hesab-faktura və ya Aktda hər hansı ziddiyətli məlumat əks olunarsa, Sifarişçi qeyd olunmuş sənədlərin alınması tarixindən etibarən 7 ( yeddi) iş günü ərzində Provaydera yazılı müraciət etməlidir. Qeyd olunmuş müddət ərzində yazılı müraciət olunması qeyd olunmuş Hesab-faktuta və Akt Sifarişçi tərəfindən qəbul olunmuş hesab edilir.
3.1.16 Serverdə yerləşdiriləcək Sifarişçiyə məxsus məlumatların təhlükəsizliyini,modifikasiyasını (əməliyyat sisteminin tərkibində olan zədələri, hər hansı qoşulduğu proqram təminatında ola biləcək xətaların aradan götürülməsini ), hostinq xidməti üçün hər-hansı proqram təminatının lisenziya alınmasını müstəqil qaydada təmin edir.
3.1.17 Serverdə yerləşdiriləcək Sifarişçiyə məxsus məlumatların təhlükəsizliyini,modifikasiyasını (əməliyyat sisteminin tərkibində olan zədələri, hər hansı qoşulduğu proqram təminatında ola biləcək xətaların aradan götürülməsini ), hostinq xidməti üçün hər-hansı proqram təminatının lisenziya alınmasını müstəqil qaydada təmin edir.

3.2 Provayderin hüquq və öhdəlikləri:
3.2.1 Bu Müqavilənin imzalandığı gündən 1 (bir) iş günü müddətində hostinq xidmətini Sifarişçiyə Qəbul aktı əsasında təqdim edir.
3.2.2 1 saylı Əlavəsində nəzərdə tutulmuş xidmətlərin fasiləsiz təqdim edilməsini təmin edir.
3.2.3 Provayder Sifarişçinin adını və ya domenin adını öz saytında və reklam materiallarında yerləşdirə bilər.
3.2.4 Sifarişçini 24 saat əvvəl e-mail vasitəsi ilə xəbərdar etməklə profilaktik tədbirlərin görülməsi üçün xidməti müvəqqəti dayandıra bilər.
3.2.5 Hostinq xidmətinin təmin edilməsi üçün 1 ədəd İP Unvan ayırır. İp ünvan Provayderin mülkiyyətində qalır.
3.2.6 Provayder ona məxsus olmayan avadanlığın sıradan çıxması üzündən və Provayderin günahı olmadan informasiyanın ötürülməsi və ya əlaqədə baş verən problemlər nəticəsində hostinq xidmətindən istifadə mümkün olmadığı halda Provayder Sifarişçi qarşısında məsuliyyət daşımır.
3.2.7 Provayder Sifarişçi tərəfindən yerləşdirilən informasiyaya görə və hostinq xidmətinin bilavasitə və ya dolayısı ilə istifadəsi ilə əlaqədər baş verən hər hansı ( o cümlədən Sifarişçinin üçüncü şəslərə vurduğu ziyana) xərclərə və ziyana görə məsuliyyət daşımır.
3.2.8 Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət qurumlarının qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada verilmiş yazılı sorğuları əsasında məlumat verilməsi halları istisna olmaqla, Provayder tərəfindən təqdim ediləcək hostinq xidmətinin tərkibində olan informasiyanın Provayder tərəfindən gördüyü işlər nəticəsində hər-hansı 3-cü tərəfə açılmamasına zəmanət verir.
3.2.9 Öz texniki sahəsində hostinq xidmətinin fasiləsiz təqdim edilməsi üçün lazimi şəraiti təmin edir (ətrafın hərəkəti, elektrik enerjisinin təchizatı,avadanlıqların qorunması).
3.2.10 Provayder Abunəçiyə aid olan məzmun və materialları tarif planının parametrlərinə əsasən özünün bir və ya bir neçə server platformasında yerləşdirə bilər. Server platformaları güzgülərlə bərabər paylanılıb. Provayder veb-hostinq tariflərində abunəçinin hostinqini məqbul bildiyi platformaya yerləşdirməsi hüququna malikdir.
3.2.11 Provayder abunəçiyə aid xidmətin qapanmasına 14 gün qalmış toplam 3 dəfə olmaqla elektron poçt göndərərək xidmətin ödənilmədiyi halda qapanacağı barədə xəbərdar edir. Ödəniş edilmədiyi halda, xidmət qapandığı andan etibarən Provayder abunəçiyə məxsus xidmətinin istənilən vaxt silmək hüququnu özündə saxlayır.

4. ƏLAVƏ SİFARİŞ
4.1 Provayder tərəfindən təmin olunan hostinq xidmətlərinin həcmi və sayı Sifarişçinin yazılı müraciəti əsasında Qiymətlərin Razılaşdırma Protokoluna uyğun artırıla bilər. Bu halda Qiymətlərin Razılaşdırılma Protokoluna hər iki tərəfin imzası ilə müvafiq dəyişikliklər edilir.

5. MÜQAVİLƏNİN BİTMƏSİ VƏ YA LƏĞV OLUNMASI
5.1 Müqavilə imzalandığı gündən 1 (bir) il müddətində qüvvədədir. Tərəflərdən biri Müqavilənin müddətinin qurtarmasına 30 (otuz) gün qalmış onun ləğv olunması haqqında təklif verməzsə, Müqavilə növbəti 1 (bir) il müddətinə uzadılır.
5.2 Sifarişçi bütün təqdim olunmuş hesablar üzrə ödənişlərin vaxtında aparılması şərti ilə Provaydera 60 (altmış) gün qabaqcadan xəbərdarlıq edərək xidmətdən imtina edə bilər.
5.3 Tərəflərdən hər-hansı biri Müqavilə üzrə öhdəliklərini pozarsa və edilən xəbərdarlığa baxmayaraq icra etməzsə digər tərəf Müqaviləni dərhal ləğv edə bilər.
5.4 Müqavilənin hər hansı səbəbdən ləğv olunması Tərəfləri icra edilmiş öhdəliklərin icrasından azad etmir.

6. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏ QAYDASI
6.1 Bu Müqavilənin icrası və ləğvi zamanı baş verə biləcək bütün mübahisələr tərəflər arasında danışıq yolu lə həll edilir
6.2 Mübahisələr danışıq yolu ilə nizama salınmadıqda Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.
6.3 Hər bir tərəf bu Müqavilə üzrə öhdəliklərini icra etməməsinə görə digər tərəfə dəymiş zərəri tam həcmdə ödəməlidir.

7. MƏXFİLİK
7.1 Müqavilənin icrası ilə əlaqədar açıqlanan bütün texniki,maliyyə,inzibati və digər məlumatlar məxfi hesab edilir və həm Provayder həm də sifarişçi tərəfindən məxfi saxlanmalıdır.
7.2 Qeyd olunmuş məlumatlar hər hansı səbəbə görə yayması onu yaymış tərəfı məsuliyyətə cəlb etmək üçün əsasdır. Hər hansı məlumatın açıqlanması yalnız məlumatı açıqlanan Tərəfin yazılı razılığı ilə hayata keçirilə bilər.

8. FORS-MAJOR
8.1 Müqavilə bağlandıq sonra, Tərəflərin nə əvvəlcədən görə bilmədikləri, nə də görülə biləcək tədbirlərə təsir etməyə qadir olmadıqları hadisələr nəticəsində qarşısıalınmaz qüvvə şəraiti yarandıqda və bu səbəbdən Müqavilə üzrə öhdəlikləri qismən və ya tamamilə yerirə yetirilmədikdə Tərəflər məsuliyyətdən azad edilirlər.
8.2 Qarşısıalınmaz qüvvə hallarına o hadisələr aiddir ki, Tərəflər onlara təsir göstərə bilmir və onların meydana gəlməsi üçün məsuliyyət daşımırlar, məsələn, zəlzələ, daşqın, yanğın, habelə tətil, dövlət orqanlarının qərarları, eləcə də qəzalar bu Müqavilənin yerinə yetirilməsinə mane olan hər hansı xarakterli hərbi əməliyyatlar, terror aktlar.
8.3 Qarşıalınmaz qüvvə hallarına istinad edən Tərəf bu halların baş verdiyi haqqında Digər Tərəfə dərhal yazılı məlumat verməlidir.
8.4 Əgər öhdəlikləri yerinə yetirilməməsi 6 aydan çox davam edərsə, hər bir tərəf digər tərəfə bildirməklər Müqaviləni birtərəfli ləğv hüququna malikdir.

9. TEXNİKİ DƏSTƏK
9.1 Sifarişçiyə texkini yardım hər gün 24 saat ərzində elektron sorğu və ya [email protected] elektron poçtu ilə göstərilir.
9.2 Provayder göstərilər xidmətlərin keyfiyyətinin aşağı düşməsi, kəsintilərin və nasazlıqların aradan qaldırılmaıs üçün tədbirlər görəcəkdir.
9.3 Sifarişçi Provayderin istismar xidmət bölməsinə xidmətin zərurəti haqqıda dərhal xəbər verir. Provayder Sifarişçinin müraciətinin vaxtını qeydiyyata alır,nasazlığın səbəbini aydınaşdırır və onun aradan qaldırılması üçün lazimi tədbirlər görür. Provayder həmçinin Sifarişçinin onun müraciıti (tələbi) ilə nasazlığın aradan qaldırılması üçün görüləcək tədbirlər haqqında xəbərdarlıq edir.

10. DİGƏR ŞƏRTLƏR
10.1 Bu Müqaviləyə edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklər hər iki tərəfin imzası və möhürü ilə təstiqlənir və yazılı şəkildə Müqaviləyə əlavə edilir.
10.2 Bu Müqavilə azərbaycan dilində, 2 nüsxədə hazırlanır və eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
10.3 Tərəflərin aşağıdakı elektron ünvan və fask vasitəsi ilə bir-birinə göndərdikləri bütün sənədlər, hesab fakturalar, xidmət aktları, məlumatlar və yazışmalar hüquqi qüvvəyə malik və etibarlı hesab olunacaqdır.


İcraçının rekvizitləri (AZN)

Adı: OUR Technology MMC
IBAN AZ82ACAB00210100000000399978
VÖEN: 1401165901

Bank: AccessBank ASC
Filial: 20 Yanvar filialı
Kodu: 507309
VÖEN: 1400057421
M/H: AZ10NABZ01350100000000056944
S.W.I.F.T. ACABAZ22
İcraçının rekvizitləri (USD)

Adı: ООО OUR Technology
IBAN: AZ58ACAB00210200000000484456
VÖEN: 1401165901

Bank: Accessbank CJSC
S.W.I.F.T: ACABAZ22
CHIPS UID: 402004

Müxbir Bank: Raiffeisen Bank International AG
Müxbir Hesab: 070-55.083.620
S.W.I.F.T.: ACABAZ22
CHIPS UID: 0103
ABA: 021001033
İcraçının rekvizitləri (RUB)

Adı: OUR Technology LLC
IBAN: AZ52ACAB00210400000000484458
VÖEN: 1401165901

Bank: Accessbank CJSC
S.W.I.F.T: ACABAZ22
CHIPS UID: 402004:

Müxbir Bank: AO UniCredit Bank
Müxbir Hesab: 30111810200014906883
RF MB hesabı: 30101810300000000545
S.W.I.F.T.: IMBKRUMM
BIC: 044525545